Materiały, Fotografie

Kilka fotografii związanych z prezentowaną historią..

Antonii Droba w latach powojennych.
Antonii Droba w latach powojennych
(fot. Archwium rodzinne).


Antoni Droba z żoną (Zofią) w Tatrach
(fot. Archwium rodzinne).


Antoni Droba z żoną Zofią i dziećmi (starszym synem Janem
Krzysztofem oraz młodszym Bogusławem), fot. Archwium rodzinne.

Na fotografii po lewej Antonii Droba (stoi) z kolegami, dyplom oraz świadectwo odznaki za udział w wojnie obronnej w r. 1918 – 1919,
w posiadaniu syna Bogusława i wnuka Mateusza (fot. Mateusz Droba)


Wzmiankowany i ważny dla opowiedzianej
historii przodek Antoniego – płk. Leon Czechowski
(fot. Wikipedia).


Kopijnik – statua honorowa na cześć płk. Leona
Czechowskiego ufundowana przez Węgrów,
znajduje się w Jarosławiu (fot. Wikipedia).

Grób – pomnik płk. Leona Czechowskiego na
cmentarzu w Jarosławiu (fot. Wikipedia).

Tablica pamiątkowa na cześć Stryja Antoniego Droby – lekarza
Stanisława Droby, ufundowana przez kolegów lekarzy w związku
ze śmiercią Stanisława podczas ofiarnego niesienie pomocy
pacjentom szpitala zakażnego. Znajduje się w kościele na ul. Kopernika
w Krakowie (fot. Mateusz Droba).

Biurko, przy którym za życia pracował mec. Antoni
Droba, obecnie w domu rodzinnym syna – Bogusława
(fot. Mateusz Droba).

Mielecki rynek w okresie przedwojennym (fot. zamieszczona
w książce M. Verstandiga “I rest my case”).

Róg rynku w Mielcu na początku XXI w. (fot. Mateusz Droba).

Okładka książki – wspomnień uratowanego przez Antoniego
Drobę aplikanta adwokackiego – Marka Verstandiga
pt. “I rest my case” (Przedstawiam swoją sprawę)
fot. Mateusz Droba.